dia pozitiva
DIJAPOZITIV j.d.o.o., Dubrava 41,
10040 Zagreb, Hrvatska,
0IB, 32857894409,
Transakcijski račun kod
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,
IBAN: HR6224840081107097093
SWIFT:RZBHHR2X
Trgovački sud u Zagrebu,
MBS: 080934969
temeljni kapital 10,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktor Branimir Kralj

INFO@KRALJVIDOVIC.COM

MISLAV VIDOVIĆ
00385 91 4440 810

BRANIMIR KRALJ
00385 99 2525 244

STUDIO
BARUTANSKI BREG 39A
10000 ZAGREB CROATIA

INFO@KRALJVIDOVIC.COM

MISLAVVIDOVIĆ
00385 91 4440 810

BRANIMIR KRALJ
00385 99 2525 244